Fúkaná celulózová izolácia - jej výroba, aplikácia a vlastnosti

Výroba fúkanej celulózy

Roztriedený, papier sa nahrubo rozvlákni, zmieša sa s boritanmi a obe zložky sa zomelú v mlyne. Boritany chránia ISOCELL celulózu pred napadnutím hmyzom a plesňou a pred degradáciou materiálov. Okrem toho zvyšujú jej odolnosť proti požiaru. Výroba celulózy je podrobená prísnej kontrole. Schválenie o uvedenie samotného výrobku do obehu podlieha rakúskemu, nemeckému aj európskemu technickému schváleniu, ktoré kladie najprísnejšie požiadavky na kvalitu výrobku. Dlhovláknité celulózové vločky presvedčia svojou extremne nízkou tepelnou vodivosťou a odolnosťou proti sadaniu materiálu aj u veľkých izolačných hrúbok. ISOCELL celulóza nie je toxická, neobsahuje žiadne podozrivé látky, alebo prísady a je na dotyk mäkká a teplá ako vlna. Nespôsobuje podráždenie kože, nieje agresívna.Základným materiálom je teda drevo, ktorého vynikajúce vlastnosti sú známe už po tisícročia.


Aplikácia fúkanej celulózy

Celulózové vlákna možno aplikovať do všetkých dutín len preškolenými a certifikovanými firmami. Možnosti použitia ISOCELL celulózovej izolácie sú rôzne. Systémom fúkania ISOCELL celulózy možno izolovať bez škár a bez strát materiálu. Ušetrí Vám čas a náklady. ISOCELL celulózu možno použiť v novostavbách, pri renovácii budov, v nízkoenergetických, alebo pasívnych domoch, v priestoroch strešných stien, horných aj medzipodlažných stropov a podláh, vo vonkajších a vnútorných stenách, v hrazdených stavbách, pri izolácii vnútorných stien, pri fasádnej izolácii, pri izolácii vyrovnávacích zásobníkov a inštalačných šachtách atď.
VOĽNÉ NASYPANIE: Používa sa hlavne k izolácii podláh s malou izolačnou hrúbkou.
OTVORENÉ FÚKANIE: Preferované použitie k bezškárovej izolácii horných aj medzipodlažných stropov a podláh medzi podlahovými vankúšmi.
NAFÚKANIE: Technika pre všetky dutiny, ktoré boli predtým zvnútra a zvonku uzatvorené. V dutine splstnatie (stmelí) celulózové vlákno a vytvorí presný, bezškárový matrac odolný proti sadaniu materiálu. Podľa oblasti použitia sa izolácia fúka hadicou, tryskou alebo tzv. kopiou.
SPREJOVANIE: Táto technika sa používa vo zvislých zónach v otvorených konštrukciách ako sú napr. jednostranne otvorené hrazdené steny (inštalačné roviny, medzipriečky), pre nanesenie akustickej ochrany na stropy a klenby, pre vnútornú celulózovú izoláciu s možnosťou nanesenia omietky bez použitia parotesnej fólie a k termickej sanácii pamiatkovo chránených fasád.


Vlastnosti fúkanej celulózy

NAJLEPŠIE TEPELNÉ IZOLAČNÉ HODNOTY: ISOCELL celulóza vyniká nielen nízkou tepelnou vodivosťou. Je známe, že každá izolácia je len tak dobrá, ako je daná izolácia v jej najslabších miestach. S ISOCELL celulózovou izoláciou je možné vyplniť aj najužšie škáry a štrbiny. ISOCELL celulóza tvorí bezškárový izolačný matrac bez tepelných mostov.
VYNIKAJÚCA OCHRANA PRED TEPELNÝM ŽIARENÍM: Vysoká merná tepelná kapacita ISOCELL celulózaová izolácia spôsobuje zreteľné spomalenie prienikov slnečného žiarenia. Samotné podkrovné miestnosti zostávajú príjemne chladné až hlboko do noci, preto tu môžete nerušene spať. Podobne ako pri výpočte U-hodnoty u tepelnej izolácii môžeme vypočítať hodnotu ochrany pred tepelným žiarením. Hovoríme o tzv. fázovom posune. Fázový posun je časový úsek v hodinách, ktorý potrebuje teplotná vlna, aby sa dostala z vonkajšej strany stavebného prvku do miestnosti. Čím je väčší fázový posun, tým viac je spomalený ohrev vnútrajška budovy!
VYSOKÁ AKUSTICKÁ OCHRANA: Taktiež v tejto oblasti prináša bezškárová a tesná celulózová izolácia veľké výhody. V oblasti priečok (vnútorných stien) boli v porovnávacích akustických skúškach namerané až o 7 dB lepšie hodnoty oproti bežným izolačným materiálom.
VYSOKÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ: Stále častejšie sa ISOCELL celulózová izolácia presadzuje oproti iným izolačným materiálom aj v oblasti požiarnej ochrany. To preukazujú úspešné skúšky požiarnej ochrany vykonané na konštrukčných dieloch od F30 do F90. ISOCELL celulózoavá izolácia dosahuje podľa klasifikácie európskych noriem (EN) hodnotu B-s2-d0, jednu z najlepších hodnôt v hodnotení horľavých izolačných látok.
REGULÁCIA VLHKOSTI: ISOCELL celulózová izolácia má schopnosť prijímať (absorbovať), ale aj uvoľňovať (desorbovať) vlhkosť obsiahnutú vo vzduchu a to bez strát izolačných vlastností. Táto zvláštna schopnosť akumulácie vlhkosti pôsobí regulačne na izbovú klímu. Pri sanáciach, alebo systémoch plochých striech bez zadného odvetrania pôsobí ISOCELL celulóza po stavebne fyzikálnej stránke ako zásobník vlhkosti. Naviac má ISOCELL celulóza na rozdiel od ostatných izolačných materiálov značne lepšiu vzduchotesnosť a vetruvzdornosť, špeciálne v drevostavbách. Súhrnom splňujú prírodné vlastnosti celulózových vlákien v spojení s technológiou fúkania ISOCELL celulózy najvyššie nároky na klímu obytných miestností a na úsporu energie.
Z LÁSKY K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU: Je dostatočne známe, že sa vďaka dobrej izolácii šetrí nielen vykurovacia energia, ale taktiež životné prostredie. Taktiež pri samotnej výrobe je ISOCELL celulózová izolácia z ekologického hľadiska neporaziteľná. V porovnaní s ostatnými materiálmi, ako je polystyrén, alebo sklenné vlákno, je vynaložená primárna energia pri výrobe ISOCELL celulózy oveľa nižšia. Vykazuje iba šestinu v porovnaní s vynaloženou primárnou energiou pri výrobe polystyrénu a tretinu v porovnaní s vynaloženou primárnou energiou pri výrobe sklenného vlákna.